Суб'єкти підвищення кваліфікації

Мають ліцензію або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою